ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

14 oktober 2020

Om deze AV te downloaden, klik hier.

PREAMBULE

De online winkel van MAC COSMETICS Nederland www.maccosmetics.nl (de "Online Website"), is een e-commerce website, toegankelijk via het Internet, en open voor elke gebruiker van dit netwerk. De Online Website wordt beheerd door de vennootschap Estée Lauder B.V. (“ELCO-MAC”, “Wij”, "Ons" of “Onze”) waarvan de contactgegevens en de rechtspersoonlijke identiteit te allen tijde toegankelijk zijn:

Identiteit
Estée Lauder B.V.
t.a.v. M•A•C Cosmetics
Safariweg 50
3605 MA Maarssen
Nederland
Klantendienst: Neem contact met ons op
Telefoon : +31208088689

ELCO-MAC biedt cosmetica en accessoires te koop aan, vervaardigd door en/of voor ELCO-MAC of haar eventuele commerciële partners (de “Producten”), aan personen die op de Online Website bladeren (de “Gebruikers”).

Voor de toepassing van deze voorwaarden is bepaald dat de Gebruiker en ELCO-MAC gezamenlijk worden aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als de “Partij”, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd dan zal worden aangeduid als “Koper”. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke bestelling van een Product dat op de Online Website of in de catalogi wordt aangeboden, veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AV”) door de Koper.

De Gebruiker kan deze AV opslaan of afdrukken, mits hij deze niet wijzigt. Deze AV zijn bovendien te allen tijde beschikbaar op de Online Website. Zij kunnen te allen tijde gewijzigd worden, waarbij de toepasselijke AV degene zijn die van kracht zijn op de Online Website op de datum waarop de bestelling door de Koper wordt geplaatst.

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de elektronische handtekening wordt eraan herinnerd en erkennen de partijen uitdrukkelijk dat de validatie van het bestelformulier onder de voorwaarden voorzien in deze AV een elektronische handtekening uitmaakt, die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening, en als bewijs geldt van het geheel van de bestelling en de opeisbaarheid van de sommen die verschuldigd zijn voor de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

1. INFORMATICA EN VRIJHEDEN – PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYBELEID – BELEID BETREFFENDE VERTROUWELIJKHEID EN COOKIES maakt integraal deel uit van deze AV.

2. PERSOONLIJK GEBRUIK VAN PRODUCTEN – BESTELLINGSDREMPELS

De Producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker, zonder enige directe relatie tot de professionele activiteit van deze Gebruiker. Als zodanig wordt de Gebruiker gewezen op het feit dat het bedrag van deze bestellingen niet meer mag bedragen dan 400 euro, inclusief belastingen, per bestelling. Bovendien wordt verduidelijkt dat eenzelfde Gebruiker per bestelling maximaal vier (4) Producten met dezelfde referentie mag bestellen en veertien (14) stuks van verschillende producten per bestelling. Bij bestellingen die bovengenoemd bedrag en/of aantal overschrijden, zal de bestellingsfunctie de Gebruiker verzoeken om de geselecteerde hoeveelheden te herzien om aan de hierboven genoemde drempels te voldoen. Daarnaast moeten we bestellingen ook beperken tot niet meer dan drie (3) bestellingen per klant per dag.

3. VOORWERP

Het doel van deze AV is om de rechten en de plichten van de Partijen te bepalen, die voortvloeien uit de online- of catalogusverkoop van de Producten die op de Online Website worden aangeboden.

4. PRODUCTEN - PRIJS
4.1 PRODUCTEN

De Producten die te koop worden aangeboden door ELCO-MAC zijn de producten die op de Online Website zijn opgenomen, op de dag van de raadpleging van de Online Website door de Gebruiker en binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden.

ELCO-MAC is zeer waakzaam ten aanzien van de beschikbaarheid van haar Producten en aanvaardt bestellingen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van niet-beschikbaarheid van één van de Producten, wordt de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt de betaling onverwijld, en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de door hem betaalde bedragen, terugbetaald.

Enkel de geleverde producten worden in rekening gebracht.

De foto’s en teksten die de Producten illustreren, vallen niet onder de overeenkomst. Minimale variaties in de voorstelling van de Producten brengen geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van ELCO-MAC en hebben geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

4.2 PRIJS

De prijzen zijn in weergegeven in euro en gelden in Nederland. Zij houden rekening met mogelijke kortingen, alsook met de B.T.W., die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De prijzen die aangegeven zijn op de Online Website zijn gegarandeerd tot de uiterste geldigheidsdatum aangegeven in de aanbieding.

De aangegeven prijzen houden geen rekening met de verwerkings-, verzend- en verpakkingskosten, die in rekening worden gebracht bovenop het volgende:

 • Alle bestellingen worden verstuurd met UPS.
 • Alle bestellingen worden verstuurd tijdens werkdagen, van maandag tot en met vrijdag (behalve feestdagen).
 • De bestellingen die op zaterdag of zondag geplaatst worden, worden de volgende maandag verwerkt.
 • De standaard leveringskosten bedragen €3,95 (standaard levering binnen 2 tot 4 werkdagen). De kosten voor een expreslevering bedragen €9,95.
5. REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING
5.1 BLADEREN OP DE ONLINE WEBSITE

De Gebruiker kan kennis nemen van de verschillende Producten die te koop worden aangeboden via de ELCO-MAC Online Website.

De Gebruiker kan vrij bladeren op de verschillende pagina’s van de Online Website, zonder verbonden te zijn tot een bestelling. Door zich aan te melden of gebruik te maken van de Online Website blijft de Gebruiker echter onderworpen aan de GEBRUIKSVOORWAARDEN en aan het PRIVACYBELEID – BELEID BETREFFENDE VERTROUWELIJKHEID EN COOKIES die hij erkent gelezen, begrepen en aanvaard te hebben zonder beperking of voorbehoud.

5.2 REGISTRATIE VAN EEN BESTELLING

Op de Online Website zal de Gebruiker te allen tijde het volgende kunnen doen:

 • zich informeren over de kosten die van toepassing zijn op de verschillende beschikbare wijzen van levering;
 • een samenvatting van de door hem geselecteerde Producten verkrijgen door te klikken op zijn winkelmand;
 • doorgaan met het selecteren van Producten door te klikken op “Verdergaan met shoppen”; en
 • het selecteren van Producten beëindigen en deze Producten bestellen door zijn winkelmand te valideren en door te klikken op “Bestellen met betalingsverplichting”.

Om de Producten te bestellen die hij als zodanig heeft gekozen, na te hebben geklikt op “Bestellen met betalingsverplichting”, zal elke Gebruiker zich moeten identificeren, hetzij door zijn e-mail adres en vertrouwelijke wachtwoord in te voeren, indien hij reeds een account heeft gecreëerd, hetzij, indien dit nog niet het geval is, door te klikken op “Om u te identificeren, klik hier!”.

In dit laatste geval, dient de Gebruiker nauwkeurig het formulier in te vullen dat hem ter beschikking wordt gesteld, waarop hij de informatie die nodig is voor zijn identificatie zal aangeven, meer bepaald zijn naam, voornaam en postadres. Bovendien zal de Gebruiker zijn e-mailadres en wachtwoord naar keuze moeten verstrekken, die persoonlijk en vertrouwelijk zijn en die hij nodig zal hebben om zich later te kunnen identificeren op de Online Website.

De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld en aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens een bewijs is van zijn identiteit en getuigt van zijn instemming.

Wanneer de Gebruiker geïdentificeerd is, moet hij het afleveradres of het ophalen in een winkel valideren, en dan verschijnt een bestelformulier op het scherm, waarin het volgende wordt samengevat: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de Producten die door de Gebruiker zijn gekozen, alsook het totale bedrag van de bestelling, de verzendkosten, de contactgegevens van de Gebruiker, het afleveradres en –termijn voor de Producten, of het afhaalpunt in winkel. De Gebruiker kan uit de betalingswijzen die hieronder door ELCO-MAC worden aangeboden de betalingswijze kiezen die hij wenst.

5.3 DEFINITIEVE VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Nadat hij kennis heeft genomen van de staat van zijn bestelling en wanneer het geheel van de gevraagde informatie ingevuld is door de Gebruiker, zal laatstgenoemde:

 • hetzij klikken op de gekozen betalingswijze om zijn bestelling definitief te bevestigen;
 • hetzij klikken op de knop die hem toelaat zijn winkelmand en/of informatie met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens te wijzigen.

Door op de betalingswijze-knop te klikken, moet de Gebruiker, alvorens de handeling voortgezet kan worden, kennis nemen van deze AV, en zijn akkoord met het geheel van deze AV bevestigen, door middel van een bevestigingsactie die door de Online Website wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld door een vakje aan te klikken).

Zodra de AV door de Gebruiker zijn aanvaard, kan de Gebruiker zijn betaling met een bankkaart betalen.

De Gebruiker zal zijn creditcardnummer, het type van deze creditcard, de vervaldatum ervan en het cryptogram-nummer (nummer met 3 cijfers weergegeven op de achterkant van de creditcard) moeten invoeren.

Door directe betaling per creditcard te kiezen, zoals voorzien in artikel 8 hieronder, wordt de Gebruiker automatisch doorverwezen naar de BNP-bankserver (de "Bank"). De Bankserver is beveiligd door S.S.L. (Secure Socket Layer) encryptie om alle gegevens die verband houden met de betaalmiddelen zo efficiënt mogelijk te beschermen. Op geen enkel moment zullen de bankgegevens van de Gebruiker worden gedeeld met het ELCO-MAC computersysteem. De verantwoordelijkheid van ELCO-MAC is daarom uitgesloten.

De bestelling is geldig geregistreerd zodra de Koper de details van zijn bestelling en zijn totale prijs heeft kunnen controleren, de mogelijke fouten heeft kunnen corrigeren en zijn bestelling heeft gevalideerd. De Gebruiker wordt dan Koper.

Het bestelformulier wordt opgenomen in de computerregisters van ELCO-MAC, op betrouwbare en duurzame basis bewaard, en zullen beschouwd worden als een bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

5.4 BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Nadat de betalingswijze op de Online Website is gevalideerd (indien van toepassing door het verstrekken van zijn kaartnummer en de vervaldatum), wordt een samenvatting van de bestelling van de Koper, die kan worden afgedrukt en opgeslagen, getoond, met onder meer vermelding van de referenties van de bestelling. Een bevestigings-e-mail wordt aan de Koper gestuurd bij de registratie van zijn bestelling, en deze bevat onder meer de volgende informatie:

 • Identiteit en contactgegevens van de verkoper;
 • Referenties van de bestelling;
 • Samenvatting van de bestelling en essentiële kenmerken van het/de Product(en);
 • Termijnen, kosten en eventuele leveringsbeperkingen;
 • Mogelijke afhaling in winkel en plaats van afhaling;
 • Totale bedrag van de bestelling, inclusief belastingen en inclusief verzendkosten;
 • Wettelijke rechten en garanties waarover de Koper beschikt;
 • Bevestiging van betaling.
6. BETALING

Het bedrag dat door de Koper verschuldigd is, is het bedrag dat aangegeven is op de bevestiging van de bestelling die wordt doorgestuurd via e-mail door ELCO-MAC aan de Koper.

De betaling wordt uitgevoerd op het Internet via IDEAL of creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express). Enkel creditcards die uitgegeven zijn door een financiële instelling binnen de Europese Unie worden aanvaard.

Indien de Koper beschikt over een « PayPal » account kan hij deze betalingswijze eveneens gebruiken op de Online Website. Daarvoor zal hij, tijdens zijn bestelling, de betalingswijze « PayPal » selecteren; hij zal worden doorverwezen naar een PayPal-pagina waardoor hij zich kan identificeren en de betaling kan valideren. Wanneer de betaling gevalideerd is, wordt de Koper automatisch doorverwezen naar de Online Website voor de afhandeling van zijn bestelling.

In elk geval behoudt ELCO-MAC zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van:

 • (i) overschrijding van het plafond aangegeven in de preambule van deze AV;
 • (ii) bestaand geschil met de Koper;
 • (iii) gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een voorgaande bestelling door de Koper;
 • (iv) weigering door de bankinstellingen van toestemming tot betaling via kaart;
 • (v) niet-betaling of gedeeltelijke betaling;
 • (vi) gebruik van een bankkaart die niet uitgegeven is door een erkende financiële instelling.
7. BEHOUD VAN EIGENDOM

Voor zover dit toegestaan is onder het toepasselijk recht behoudt ELCO-MAC de eigendom van het/de bestelde Product(en) tot de complete inning en volledige betaling van de prijs en van de accessoires, dit met inbegrip van de verzendkosten. In geval van een betalingsincident verbindt de Koper zich ertoe het/de Product(en) dat/die eventueel ontvangen is/zijn, aan ELCO-MAC onverwijld en op eerste verzoek terug te geven.

8. LEVERING

ELCO-MAC verzendt een vrachtbrief bij het verzenden van het pakket.

De Producten besteld door de Koper worden enkel in Nederland geleverd, op het adres dat door laatstgenoemde aangegeven is op het bestelformulier. Een bestelling kan slechts aan één enkel postadres gelinkt worden. Indien u hetzelfde pakket naar meerdere adressen wenst te versturen, moet u een bestelling creëren voor elk van deze desbetreffende adressen.

In ieder geval worden de Producten door UPS vervoerd per:

 • Standaard levering (verwerking en verzending van de bestellingen van 2 tot 4 werkdagen); of
 • Express levering (verwerking en verzending van de bestellingen binnen 24 uur, indien bestelling voor 11 uur werd geplaatst).

Wij verwerken de bestellingen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. De bestellingen die op zaterdag en zondag geplaatst zijn, worden de volgende maandag verwerkt.
Een bestelling wordt slechts vervoerd nadat deze verwerkt is.
In geval van overmacht kan de levering echter niet worden uitgevoerd (zie hieronder).

9. OPTIE AFHALING IN WINKEL

Het ophalen in de winkel stelt de Koper in staat om zijn bestelling, die op de Online Website betaald is, te komen ophalen in een van de winkels die deze optie voorstelt. Er wordt aan de Koper verduidelijkt dat wanneer de bestelling is gevalideerd, de Producten enkel kunnen worden afgehaald in de winkel aangegeven tijdens de bestelling.

De Koper krijgt een e-mail die hem informeert over de datum vanaf welke hij zijn bestelling in de winkel kan ophalen. De Producten zullen slechts beschikbaar zijn binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen te rekenen vanaf de validatie van de bestelling.

Om de bestelling in de winkel af te halen, is de Koper verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen evenals de bevestigings-e-mail van de bestelling.

De Koper kan zijn bestelling eveneens door een derde persoon laten ophalen in de winkel (hierna : "Derde Persoon"), die voor het ophalen van de desbetreffende bestelling het volgende zal moeten tonen: zijn geldige identiteitsbewijs, evenals het geldige identiteitsbewijs van de Koper en de bevestigings-e-mail van de bestelling die hij van de Koper heeft ontvangen.

Elk artikel van de bestelling zal door ELCO-MAC in zijn originele staat geleverd worden aan de Koper of aan de Derde Persoon; de Koper of de Derde Persoon zullen zo de conformiteit en de staat van het/de artikel(en) van de bestelling kunnen controleren.

De Koper of de Derde Persoon moet, om de bestelling definitief af te halen, een voucher ondertekenen om de ontvangst van de bestelling te bevestigen. Deze voucher geldt als bewijs van afgifte door ELCO-MAC en ophalen door de Koper van de artikelen die het voorwerp zijn van de bestelling, in perfecte staat.

10. GARANTIES
10.1 CONTRACTUELE GARANTIE

Op bepaalde Producten die op de Online Website verkocht worden, kan een contractuele garantie van toepassing zijn, waarvan de duur en de voorwaarden aangegeven zijn op de pagina van het/de desbetreffende Product(en).

10.2 WETTELIJKE GARANTIES

Onafhankelijk van enige contractuele garantie die aan de Koper kan worden toegekend, heeft de Koper rechten als consument onder de wettelijke conformiteitsregeling op grond van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

11. HERROEPINGSRECHT

- In overeenstemming met het toepasselijke recht, beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen om het/de Product(en) die hij heeft besteld, terug te sturen, zonder verplichting van opgave van reden.

Deze herroepingstermijn vervalt veertien dagen na de dag van ontvangst van het/de bestelde Product(en) of:

 • indien de Koper meerdere Producten in één bestelling bestelt en deze afzonderlijk afgeleverd worden, vanaf de dag die volgt op de dag dat de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het laatste goed;
 • in geval van levering van een product dat bestaat uit meerdere delen, vanaf de dag die volgt op de dag waarop de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het laatste deel;
 • bij contracten voor de regelmatige levering van Producten voor een bepaalde periode, vanaf de dag die volgt op de dag dat de Koper, of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, fysiek in bezit is van het eerste goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper Ons kennis te geven van zijn beslissing om te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld, een brief verstuurd per post, per fax of via elektronische post).

De Koper heeft hiervoor ook de mogelijkheid om het downloadbare standaardformulier voor herroeping te gebruiken door op de volgende link te klikken FORMULIER VOOR HERROEPING en dat aangehecht is als bijlage en door het ons per post te sturen naar:

Estée Lauder B.V.
t.a.v. M•A•C Cosmetics
Safariweg 50
3605 MA Maarssen
Nederland
Klantendienst: Neem contact met ons op

Indien de Koper zijn herroeping elektronisch stuurt, sturen Wij hem onverwijld een ontvangstbewijs van de herroeping viaeen duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn te respecteren, is het voldoende dat de Koper de mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, kan de Koper, niettegenstaande een herroeping uitgevoerd binnen de termijn hierboven aangegeven, het herroepingsrecht uitoefenen voor onder meer de “levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken voor de consument”.

Daarom zal de Koper het/de Product(en) geheel, ongebruikt, en in hun oorspronkelijke onaangetaste staat onverwijld, en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat de Koper zijn beslissing voor herroeping heeft meegedeeld, naar Ons terugzenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Koper het/de Product(en) geheel terugzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

De Koper moet contact opnemen met de Klantendienst om kennis te nemen van de procedure die hem toelaat het/de Product(en) terug te zenden zonder kosten. De Koper is slechts verantwoordelijk voor de vermindering in waarde van het/de Product(en) die voortvloeit uit handelingen anders dan die welke nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking van dit/deze Product(en) bepalen.

De Koper ziet erop toe, indien mogelijk, dat hij bij zijn pakket het nummer van zijn bestelling toevoegt, evenals de voucher voor het transport dat op het pakket geplakt moet worden, waarbij deze laatste verkregen kan worden door contact op te nemen met de Klantendienst +31208088689 of per Neem contact met ons op.

Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing tot herroeping binnen de hierboven vermelde termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van effectieve ontvangst van de bestelling, wordt de bestelling als definitief beschouwd en zal geen enkele terugbetaling meer plaats kunnen vinden, met uitzondering van de gevallen voorzien in deze AV.

In geval van herroeping door de Koper, vergoeden Wij aan hem alle van hem ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Koper, indien van toepassing, een wijze van levering zou hebben gekozen verschillend van de voordeligste standaardwijze van levering die door Ons wordt voorgesteld) zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop Wij op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de Koper tot herroeping.

Wij voeren de terugbetaling uit door middel van dezelfde betalingswijze die hij heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie; in ieder geval zal deze vergoeding geen kosten voor de Koper opleveren.

De terugbetaling van de hierboven vermelde bedragen wordt uitgesteld tot de ontvangst van het/de Product(en) onder de bovenvermelde voorwaarden, of totdat de Koper ELCO-MAC het bewijs heeft verstrekt van verzending van deze goederen, waarbij de eerste van deze data de relevant datum is.

Voor aanvullende informatie over de omvang, inhoud en voorwaarden van de uitoefening van het herroepingsrecht van de Koper, kan deze contact opnemen met de Klantendienst per Neem contact met ons op

12. OVERMACHT

ELCO-MAC is niet verantwoordelijk voor het gehele of gedeeltelijke niet-uitvoeren van haar verplichtingen volgens deze overeenkomst, indien het niet-uitvoeren wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die als overmacht geldt.

Gebeurtenissen die aan de criteria voor overmacht voldoen die bepaald zijn door de geldende rechtspraak en wetgeving zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden.

Indien een gebeurtenis als overmacht geldt, zal ELCO-MAC binnen vijf (5) werkdagen na de gebeurtenis of de dreiging van deze gebeurtenis de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen.

De Partijen zijn het erover eens dat zij elkaar zo spoedig mogelijk raadplegen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen tijdens de duur van de overmacht.

13. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van deze AV als ongeldig worden beschouwd of ongeldig worden verklaard bij toepassing van een wet, van een regelement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegd gerecht, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden zij hun reikwijdte.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze AV en de samenvatting van de bestelling die naar de Koper wordt verstuurd, vormen een contractueel geheel en maken de volledige contractuele relatie uit tussen de Partijen.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AV en de contractuele relatie tussen ELCO-MAC en de Koper zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

16 TOEWIJZING VAN RECHTSMACHT

Elk geschil dat voortvloeit uit de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken of aan elke andere bevoegde rechterlijke instantie.

17. CONTACT KLANTENDIENST EN BEMIDDELING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

Voor vragen met betrekking tot een aankoop die op de Online Website gemaakt is, kan de Koper de Klantendienst als volgt contacteren:

 • telefonisch op +31208088689 van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 20u, uitgezonderd feestdagen.
 • Via Internet : Neem contact met ons op

In overeenstemming met het toepasselijke recht heeft de Koper het recht om gratis gebruik te maken van de geschillencommissie die wordt voorgesteld door ELCO-MAC.

De naam en de contactgegevens van de geschillencommissie voorgesteld door ELCO-MAC zijn:

Land van uw facturatie-adresInstelling voor alternatieve geschillenbeslechting
Nederland

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) - Foundation for Consumer Complaints Committees (SGC)
Bordewijklaan 46
Den Haag, 2591RX
Email address: Contactinnameklacht@degeschillencommissie.nl
Website: http://degeschillencommissie.nl

U kunt eveneens de procedure voor bemiddeling opstarten via het online platform voor geschillenbeslechting dat ontwikkeld en beheerst wordt door de Europese Commissie op het volgende adres:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Copyright © Make-Up Art Cosmetics Inc. Alle rechten voorbehouden.